TABSoft
Dariusz Tabaczyński
Usługi Informatyczne

Usługi


   Wdrożenia Programu Płatnik

Instalacja, konfiguracja, szkolenie, bieżąca obsługa i serwis programu Płatnik wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


   Wdrożenia Podpisów Elektronicznych

Przygotowanie, szkolenie i instalacja kwalifikowanych i niekwalifikowanych podpisów elektronicznych dla celów ZUS, e-Deklaracje i innych.

Firma TABSoft jest oficjalnym partnerem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie wdrażania podpisów elektronicznych.


   Wdrożenia Systemu e-Deklaracje

Instalacja, szkolenie i konfiguracja oprogramowania zapewniającego przekazywanie dokumentów w systemie e-Deklaracje do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną wraz z kwalifikowanym podpisem elektroniczny.


   Wdrożenia Systemu SODiR-PFRON

Instalacja, szkolenie i konfiguracja oprogramowania zapewniającego przekazywanie dokumentów SODiR do PFRON drogą elektroniczną.


   Wdrożenia Systemu e-PFRON

Instalacja, szkolenie i konfiguracja oprogramowania zapewniającego przekazywanie dokumentów e-PFRON drogą elektroniczną.


   Budowa i Administracja Sieciami Komputerowymi

Budowa i certyfikacja okablowania strukturalnego. Instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych. Zarządzanie i konserwacja sieci komputerowych.


   Dostawa i Konserwacja Sprzętu Komputerowego

Wsparcie przedsiębiorstw w eksploatacji, zarządzaniu i konserwacji systemów komputerowych. Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.


   Instalacja Monitoringu CCTV

Instalacja, konserwacja i zarządzanie systemami telewizji dozorowanej CCTV.


   Instalacja Systemów Kontroli Dostępu

Projektowanie, instalacja, programowanie oraz konserwacja systemów kontroli dostępu.


    Wdrożenia oprogramowania dla firm
  Instalacja, konfiguracja oraz wsparcie w eksploatacji i konserwacja oprogramowania.